ทิปคอมพิวเตอร์

การแก้ปัญหาเวลาติดตั้งโปรแกรมไม่สำเร็จ

บางครั้งการติดตั้งโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุุ๊คก็อาจพบปัญหาว่า ไม่สามารถติดตั้งได้ เนื่องจากขึ้นข้อความข้อผิดพลาด

วิธีแก้ก็คือ ให้คลิกขวาที่ตัวโปรแกรมแล้ว เลื่อนเมาส์ไปที่คำสั่ง Run As administrator จะทำให้ติดตั้งได้โดยง่าย แต่ถ้าขึันข้อควาวดังต่อไปนี้

ให้แก้ปัญหาด้วยการใช้เมาส์คลิกขวาที่ไฟล์โปรแกรมที่ต้องการติดตั้ง แล้วใช้เมาส์คลิกที่คำสั่ง Install with Revo Uninstaller Pro

ก็จะทำให้สามารถติดตั้งโปรแกรมที่ต้องการได้ตามปกติ

การประมวลผลการเรียนโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล

เนื้อหานี้เหมาะสำหรับครูที่กำลังจะประมวลผลการเรียนของนักเรียนหรือนักศึกษา ซึงโปรแกรมที่จะใช้ก็ตือ ไมโครซอฟต์เอ็กเซลนั่นเอง โดยศึกษาวิธีการคิดคำนวณได้จากไฟล์วิดีโอต่อไปนี้ http://www.phaisan2006.in.th/fi nal_testing.mp4

ฉลาดใช้สารพัดสูตร Excel อย่างมืออาชีพ

ฉลาดใช้สารพัดสูตร Excel อย่างมืออาชีพ โดยสมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ อ่านรายละเอียดได้จากลิงก์ต่อไปนี้ http://www.ohaisan2006.un.th/ฉลาดใช้สารพัดสูตร Excel อย่างมืออาชีพ.pdf

ID3Fixer โปรแกรมแก้ไขชื่อเพลงเพี้ยน ๆ ให้เป็นภาษาไทย สำหรับ Android

การแปลงเอกสาร pdf ให้เป็นไฟล์ Word หรือ Excel

รวมสูตร excel ใช้งานได้เลยหรือนำไปเป็นแนวทางก็ได้ครับ

ดาวน์โหลดได้จากลิงกต่่อไปนี้ http://www.phaisan2006.in.th/สูตรคำนวณ Excel สำหรับทุกงานสร้างสูตรไว้เรียบร้อยครับมีทุกสายอาชีพ.rar

วิธีแก้ปัญหาเมื่อ Windows10 ไม่มีคำสั่ง Copy to Folder กับ Move to Folder

ถ้าค้องการให้ Windows10 ่มีคำสั่ง Copy to Folder กับ Move to Folder อยู่ในระบบเวลาคลิกเมาส์ขวา ดังรูป

ไฟล์ register ใช้สำหรับเพิ่ม คำสั่ง copy to folder... และ move to folder... ให้ใช้งานสะดวกขึ้น โดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้าโฟลเดอร์ไปหน้าอื่น

วิธีใช้
แตกไฟล์ rar และดับเบิ้ลคลิกไฟล์ copyto และ moveto ก็เป็นอันใช้งานได้

โดยดาวน์โหลดได้จากลิงก์ต่อไปนี้ http://www.phaisan2006.in.th/copyto&moveto.rar