การแปลงเอกสาร pdf ให้เป็นไฟล์ Word หรือ Excel


                การที่จะใช้โปรแกรมแปลงเอกสาร pdf ให้เป็นไฟล์ Word หรือ Excel ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและเพี้ยนน้อยที่สุดโดยเฉพาะไฟล์เอกสารที่เป็นภาษาไทย หรือมีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษอยู่ในหน้าเดียวกัน  จะพบว่าเมื่อเราใช้โปรแกรมบางตัวทำการแปลงแล้ว  มักจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจสักเท่าไรนัก  หลังจากที่ได้ทำการทดลองใช้โปรแกรมต่างๆแล้ว  พบว่าโปรแกรม Lighten PDF Converter เป็นโปรแกรมที่ได้คะแนนชนะเลิศ 
                เรามาดูวิธีการใช้โปรแกรม Lighten PDF Converter  แปลงเอกสาร pdf ให้เป็นไฟล์ Word หรือ Excel
                1.  เปิดโปรแกรม Lighten PDF Converter  ที่ไอคอนของโปรแกรม       จะพบกับหน้าตาของโปรแกรม ดังนี้

                2. ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม Add

                -3.  จะปรากฏหน้าต่างโต้ตอบให้ค้นหาไฟล์ pdf ที่ต้องการแปลง
 
                4.  ให้คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วใช้เมาส์คลิกปุ่ม  Open

                5.  เมื่อคลิกปุ่ม Open แล้ว จะมีไฟล์เอกสารเข้ามาในโปรแกรม

                จากภาพจะเห็นว่า  ค่าเริ่มค้นของโปรแกรมจะอยู่ที่ไฟล์ Word  ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นไฟล์ Excel ก็สามารถใช้เมาส์คลิกเปลี่ยนได้ที่ Output Format จะแปลงทั้งหมด หรือจะเลือกเฉพาะหน้าที่ต้องการก็ได้  ส่วนที่จะเก็บไฟล์ที่แปลงเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเลิอกได้ที่ Output Folder
                6.  เมื่อกำหนดค่าต่างๆที่เราต้องการแล้ว ให้ใช้เมาส์คลิกที่ Convert

                7.  ให้รอสักครู่หนึ่ง  โปรแกรมจะทำการแปลงไฟล์เอกสารเสร็จสิ้น เมื่อใช้เมาส์คลิกที่ชื่อไฟล์เอกสาร โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดก็จะเปิดเอกสารขึ้นมา  ดังภาพ

                ให้เราลองสังเกตข้อความที่มีสระบน ล่างและวรรณยุกต์  จะเห็นว่า เอกสารที่ได้ไม่มีข้อความหรือคำใดผิดเพี้ยนแม้แต่น้อย  ซึ่งเอกสารที่ได้ผลลัพธ์อย่างที่เห็นนี้  จะต้องเป็นไฟล์เอกสารที่ใช้แบบอักษรมาตรฐานเท่านั้น
                ส่วนผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมอื่นมีดังนี้
ภาพที่ได้จากโปรแกรม Nitro Pro

จะเห็นว่าผิดเพี้ยนไปจากเอกสารเดิมมากที่สุด
 ภาพที่ได้จากโปรแกรม ABBYY PDF Transformer+

จะเห็นผดเพี้ยนไปจากเอกสารเดิมไม่มากนัก
ภาพที่ได้จากโปรแกรม Very PDF PDF2Word

จะเห็นว่าผิดเพี้ยนไปจากเอกสารเดิมเล็กน้อย




ผู้เขียน    นายไพศาล สืบสาย
ที่อยู่        32  ถนนชื่นมรรคา  ตําบลสุไหงโก-ลก  อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส
 โทรศัพท์เคลื่อนที่  08-7397-3533
 อีเมล์      phaisan2006@gmail.com, phaisan_2000@yahoo.com, sphaisan@hotmail.com